מסלול קומבינציה

מסלול הדגל של חברת מחדשים לבעלי קרקעות פרטיות ו\או בתים פרטיים אשר ממוקמים על מגרשים שמתאימים לבניה רוויה (בניינים).

במסלול קומבינציה קבוצתית יהנו בעלי הקרקע \ הבית הפרטי
גם מקבלת דירות חדשות אקסלוסיביות, בעלות מפרט טכני עשיר
שיבנו בבניין חדש ומפואר.

במסלול זה בעלי הזכויות בקרקע ירוויחו יותר, ויקטינו המיסוי,
שבכל מקרה לא יחול עליהם, במסלול קומבינציה עם מחדשים.


 

שלבי הפעולה במסלול קומבינציה

 

1. בשלב הראשון נפגש עם בעלי המגרש \ הבית הפרטי, נבין את רצונותיכם ונקיים תיאום ציפיות והסבר כללי על התהליך.

 

2. בשלב השני ניתן לכם הצעה לפרויקט ונחתום על הסכם עקרונות בו תתנו את הסכמתכם העקרונית לביצוע פרויקט בניה מסוג קומבינציה על המגרש שלכם, או במקום הבית הפרטי הקיים, בכפוף לתנאים ולתמורות העקרוניות עליהם נסכים לאחר מתן ההצעה.


3. לאחר חתימת העקרונות אדריכל מחדשים יבצע תכנון רעיוני לפרוייקט בהתאם לזכויות הבנייה, ויכין את תוכניות הבניין ותוכניותהדירות שלכם לאישורכם,
וכן הדמיה אשר תשקף את הבניין שייבנה.
התכנון יתבצע בשיתוף מלא שלכם בעלי הקרקע.

 

4. בעלי הקרקע יבחרו את הדירות שירצו לקבל (בהתאם להסכם בינם ובין מחדשים) ושאר הדירות יוצעו למכירה.
לאחר אישור בעלי הקרקע את תוכניות הדירות שלהם ואת תמהיל הפרוייקט,
נחתום על הסכם מפורט סופי ונצא לדרך.

5. אדירכל מחדשים יגיש את תוכניות הפרוייקט לקבלת היתר.

6. חברת הבניה תבחר בכפוף לאשר יוסכם בהסכם המפורט הסופי, ובכל אופן באישור בעלי הזכויות בקרקע

7. יתקבל היתר ויחל שלב הביצוע - אנו נסייע לקבוצה ולכם לנהל את הפרויקט ולפקח על תהליך הבניה, נהיה שם איתכם לאורך כל הדרך עד לקבלת הדירות החדשות ואיכלוס הבניין.

 

* בעלי הקרקע יהיו זכאים לליווי מעצבי פנים שיסייעו להם להתאים את הדירות החדשות שיקבלו למטרותיהם, לבחור חומרים וליצור את הנכס עליו תמיד חלמתם.

 

* השלבים מוצעים כהצעה ראשונית בלבד. אופן ההתקדמות ושלבי העסקה יקבעו בהתאם לאופי הפרוייקט, כדאיותו הכלכלית ובהתאם לרצון והחלטת בעלי הזכויות בקרקע.


 

עם מחדשים מובטח לכם פרוייקט רווחי בטוח ומוצלח !
מחדשים - ביטחון, רווח ואיכות חיים